Czy mogę załadować dowolny obrazek?

StickerApp AB rezerwuje sobie prawo do usuwania obrazków lub tekstów, które są nielegalne, obraźliwe lub obrażają uczucia religijne. StickerApp AB drukuje obrazki załadowane przez osobę składającą zamówienie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość produktu końcowego. Osoba kliencka zapewnia, że ​​posiada wszelkie prawa dotyczące wykorzystania, publikacji i przekazywania przekazanych danych, w szczególności tekstów i obrazów. Osoba kliencka ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się że produkt nie narusza praw własności intelektualnej innych osób, a treść drukowana nie narusza obowiązującego prawa szwedzkiego.

Osoba składająca zamówienie zapewnia, że posiada wszystkie prawa dotyczące wykorzystywania, publikacji i przekazywania przekazanych danych, w szczególności tekstu i obrazków. Osoba kliencka ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby produkt nie naruszał praw własności intelektualnej innych osób, a drukowana treść nie narusza obowiązującego prawa szwedzkiego. 

 Osoba składająca zamówienie zrzeka StickerApp AB bez zastrzeżeń od jakichkolwiek roszczeń, jakie może wysuwać inna osoba przeciwko StickerApp AB w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, które powstają w wyniku wykorzystania danych przekazanych przez osobę kliencką, co oznacza, że ​​osoba składająca zamówienie zapewnia, że StickerApp AB nie musi spełniać takich wymagań.


Moje zamówienie

Pokaż wszystkie (4)